PRIVACY DISCLAIMER

Deze privacy disclaimer is van toepassing op de website van Eecootec.
Eecootec respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt zorg voor alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd.

GEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Eecootec bvba
Oude Brugseweg 1b
9910 Knesselare

BE 0837-108-416

https://www.eecootec.be
info@eecootec.be

DOELEINDEN

De website verwerkt volgende gegevens in de context om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
De volgende persoonsgegevens worden bewaard bij het invullen van het contactformulier

  • Uw Naam
  • Uw Telefoon
  • Uw Gekozen Categorie
  • Uw E-mailadres
  • Eventuele persoonlijke gegevens die uw deelt in uw bericht naar ons.
  • Technische informatie, zoals IP Adres, Browser Type & versie.

De website maakt gebruik van je technische informatie om via Google Analytics bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

VERWERKING

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om het doel te realiseren. Uw gegevens worden ook niet langer dan één jaar bewaard. 

De verwerkte gegevens kunnen meegedeeld worden aan dienstverleners. Dit enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking van één van de doeleinden.

U hebt altijd het recht in inzage en rectificatie van of wissen van uw persoonsgegevens, zolang deze niet tegenstrijdig is van een wettelijke of contractuele verplichting.

U, als betrokkene, heeft het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.